Strategická příručka k podpoře zaměstnanosti na místní úrovni ke stažení

V sekci Ke stažení je možné získat příručku Podpora zaměstnanosti na místní úrovni.

Závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020)

Ve čtvtek 20. 11. 2014 se uskuteční závěrečná konference projektu Sociálně odpovědné municipality (2020).

Podpora sociální ekonomiky ze strany obcí v Nizozemsku

Zástupci sociálních měst vyrazili na závěrečnou studijní stáž do Haagu a Amsterodamu. Snahou nizozemských hostitelů bylo předání dobrých praxí při podpoře sociální ekonomiky ze strany měst, obcí a jejích svazů.

Sociální podnikání a odpovědné zadávání se představilo v děčínském zámku

Na přelomu dubna a května proběhl v prostorách děčínského zámku mezinárodní workshop zaměřený na podporu sociálního podnikání a odpovědného zadávání na místní úrovni. Setkání se zúčastnili zástupci 10 českých měst včetně Děčína a zástupci sociálních podniků z Rakouska, Polska a Nizozemska.

Zahraniční příklady dobré praxe na workshopu v Děčíně

V pátek 25. dubna proběhne veřejná část druhého mezinárodního workshopu, na kterém představí zahraniční experti příklady sociálního podnikání ze zahraničí. Konkrétně se bude jednat o zástupce sociálních podniků z Nizozemska, Polska a Rakouska.

Kadaň získala ocenění za své integrační projekty

Jedno z měst zapojených do projektu Sociálně odpovědné municipality (2020) - Kadaň - získalo ocenění za své integrační projekty. Kromě jiných aktivit byly oceněny projekty zaměřené na podoru zaměstnanosti.

Studijní cesta do Polska

Čerpat zkušenosti v oblasti sociální ekonomiky vyrazili do Lodžského vojvodství zástupci sociálních měst v druhém listopadovém týdnu. Záměrem této studijní stáže bylo seznámit cílovou skupinu s přístupy polských kolegů k tématům sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Výstupy z workshopu v Kutné Hoře

Mezinárodního workshopu v Kutné Hoře se minulý týden zúčastnilo přibližně 40 účastníků z řad zapojených měst, zahraniční partneři projektu a další účastníci a přednášející.

Mezinárodní workshop v Kutné Hoře

Ve dnech 10. a 11. října se v Kutné Hoře uskuteční mezinárodní workshop. Zástupci zahraničních partnerů představí svým českým kolegů nástroje na podporu zaměstnanosti, které jsou v jejich prostředí běžně používané a významnou měrou přispívají ke snižování nezaměstnanosti na místní úrovni.

I v Belgii se lze inspirovat sociálním podnikáním

Belgie je svým přístupem k sociálnímu podnikání v porovnání s ostatními evropskými státy velmi aktivní a tato forma podnikání zde má dlouholetou tradici. Společnosti, které tuto činnost vykonávají, fungují z 50 % z vlastních prostředků (ze zisku) a z 50 % na provoz získávají dotace od obcí, státu či Evropské unie. Sociální podniky zaměstnávají osoby, které se těžko uplatňují na trhu práce – dlouhodobě nezaměstnaní, osoby po výkonu trestu nebo osoby s psychickým postižením.

Starostka Obrnic vystoupila na letošním pražském TEDx

Drahomíra Miklošová, starostka obce Obrnice, se zúčastnila letošního TEDx Prague. V programu vystoupila s příspěvkem "Stavět nebo bořit, rozdělovat nebo spojovat?", ve kterém představuje svoje sedmileté působení v úřadu, během kterých se obec - jak říká - "odrazila ode dna". Její celé vystoupení je k dispozici níže.

V Rakousku má sociální podnikání zelenou

V posledním květnovém týdnu zorganizovalo MEPCO první odbornou zahraniční studijní stáž v rámci projektu. V průběhu stáže se volení zástupci a úředníci deseti zapojených měst a obcí seznámili s přístupem jejich rakouských protějšků k tématům sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Samotný program probíhal ve městě Graz a obci Gleisdorf.

Úvodního setkání se zúčastnilo 20 zástupců měst a obcí

Na konci března zorganizovalo MEPCO v příjemném prostředí Café Černá Labuť úvodní setkání k mezinárodnímu projektu Sociálně odpovědné municipality (2020). Setkání se zúčastnili zástupci 10 českých měst a obcí, které se tohoto dvouletého projektu účastní. V průběhu setkání je zaměstnanci MEPCO seznámili s náplní projektu a jeho harmonogramem, zahraničními aktivitami a způsobem sběru a vyhodnocení dat.