V Rakousku má sociální podnikání zelenou

V posledním květnovém týdnu zorganizovalo MEPCO první odbornou zahraniční studijní stáž v rámci projektu. V průběhu stáže se volení zástupci a úředníci deseti zapojených měst a obcí seznámili s přístupem jejich rakouských protějšků k tématům sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Samotný program probíhal ve městě Graz a obci Gleisdorf.

Účastníci nejlépe hodnotili návštěvy a ukázky fungování sociálních podniků přímo v praxi. V průběhu cesty měli možnost zavítat do prostor čtyř sociálních podniků, které zprostředkovávají tranzitní pracovní pozice pro osoby nejvíce znevýhodněné na trhu práce.

Navštívené sociální podniky:

  • BAN Graz (partner projektu), jehož hlavní činností je vyklízení bytů, recyklace nábytku a domácích potřeb a jejich opětovný prodej
  • Chance B, který dlouhodobě pracuje s osobami se zdravotním postižením a pomáhá je umisťovat na pracovní trh jak v rámci svých ekonomických činností (výroba nápojů, krejčovství, zahradnictví aj.), tak mezi dalšími 300 zaměstnavateli v regionu Zajímavou byla též ukázka fungování organizace
  • Carla, kde se zabývají zpracováním věcných darů – oblečení a textilu, který třídí a opětovně prodávají ve specializovaných obchodech (např. dětském obchodu, obchodu s kroji, apod.)
  • ISOP, který se zaměřuje na vzdělávací programy pro imigranty a osoby s nízkou kvalifikací a také jejich uplatněním na pracovním trhu

Účastníci mimo jiné ocenili komplexnost a dlouhodobost aktivit, které se na poli podpory tranzitního zaměstnání v Rakousku nabízejí. Klíčovým hráčem v této oblasti je Veřejná služba zaměstnanosti. Tato instituce finančně podporuje sociální podniky a různé neziskové organizace, které toto tranzitní zaměstnání pro osoby znevýhodněné na trhu práce nabízejí.

V neposlední řadě všichni pozitivně hodnotili organizační zajištění stáže a příjemnou atmosféru.